Pompy ciepła CALOR AIR Monoblock (powietrze/woda)  zbudowane są w oparciu o najnowsze rozwiązania w zakresie techniki. Wentylatory Ebmpapst, sprężarki full inverter, parowniki SEST-LUVE, inteligentne systemy sterowania z dostępem do internetu, funkcja chłodzenia, stanowią normę dla wysokiej klasy urządzeń. Zespół naszych inżynierów miał ambicję iść dużo dalej wyznaczając nowe standardy dla tej klasy urządzeń.


Ograniczenie ilości czynnika chłodniczego - REFred

Ilość czynnika chłodniczego R-410A. Popularność czynnika R-410A jest ograniczona  z uwagi na  nowe regulacje prawne. Niewielu z Państwa wie że  ilość czynnika w pompach ciepła podlega ścisłej kontroli, dlatego przy zakupie pompy ciepła warto zainteresować się tym problemem. Wszystkie modele CALOR AIR Monoblock zawierają mniej niż 3,0 kg czynnika chłodniczego R-410A w związku z tym urządzania te nie podlegają kontroli min:
-obowiązek rejestracji urządzeń Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO więcej...) i kontrola ilości czynnika,
-obowiązek (odpłatnej-1000 zł) corocznej kontroli pompy ciepła przez Urząd Dozoru Technicznego, który należy doliczyć do kosztów eksploatacji pompy ciepła.  Wysoki współczynnik COP wiąże się w wielu konstrukcjach ze wzrostem ilości czynnika chłodniczego w pompie ciepła. Ograniczenie ilości czynnika chłodniczego w pompach ciepła CALOR AIR  jest możliwe dzięki wewnętrznej  architekturze miedzianych rur parownika zwanej REFred . Ryflowane wnętrza miedzianych rur parownika  oraz układ indywidualnie zaprojektowanych, opatentowanych deflektorów umożliwia 50% redukcję ilości czynnika chłodniczego bez zmiany parametrów pracy układu pompy ciepła.


Ponadprzeciętne parametry COP- COPbooster

W pompach ciepła CALOR AIR Monoblock zastosowano rozwiązania inwerterowe dzięki czemu urządzenia dostosowują moc grzewczą do aktualnego zapotrzebowania budynku. Opatentowana w 2017 roku technologia COPbooster polega na kontroli  przepływu i rozprężania czynnika chłodniczego w horyzontalnym parowniku pompy ciepła , dzięki temu parowniki pracują o 20% efektywniej zapewniając, sprężarkom full inverter  dodatkową wydajność. Parowniki wykorzystywane tradycyjnych w pompach ciepła powietrze/woda ( technologia DX) wykorzystują swą moc jedynie w 30%. Dzieje się tak za sprawą zbyt szybkiego rozprężania czynnika chłodniczego w parowniku, system COPbooster w pełni kontroluje ten proces dzięki czemu parownik pompy ciepła pracuje stabilnie zapewniając lepszą efektywność w trakcie grzania ale również w trybie odladzania i chłodzenia . System COPbooster dostępny jest również dla modeli typu on/off. 

 
tradycyjny parownik                                        system  COPbooster

Obniżenie poziomu Hałasu - dBControl Limit
Obniżenie poziomu hałasu jest jednym z największych wyzwań dla nowoczesnych pomp ciepła typu powietrze-woda. Dostępne są na rynku rozwiązania gdzie poziom hałasu mierzony w dB dochodzi do 60 decybeli . Należy zwrócić uwagę że hałas ten wiąże się nie tylko z uciążliwością dla domowników, ale od niedawna regulacje prawne niosą na użytkowników pomp ciepła spore ograniczenia w tym zakresie. CALOR AIR Monoblock wykraczają poza najwyższe wymagania dotyczące hałasu ( tereny uzdrowiskowe i wypoczynkowo rekreacyjne). Specjalna architektura lamel parownika dBControl Limit opracowana wraz z inżynierami SEST-LUVE (odstęp pomiędzy lamelami 4,5 mm) oraz  wentylatory Ebmpapst obniżają poziom hałasu do 51 decybeli dBA ( mierzonej 1 metr od parownika). Ważnym elementem dBControl Limit jest konstrukcja  w której wentylator umieszczony jest wewnątrz jednostki ,a powietrze doprowadzane jest przez specjalnie zaprojektowany pionowy wlot powietrza o długości 500 mm. Taka konstrukcja sprawia że cała obudowa pochłania dźwięki i wibracje sprężarki oraz wentylatora. Pompy ciepła CALOR AIR odznaczają się najniższym poziomem hałasu na rynku.  Ktoś mógłby zapytać w jakim celu marka CALOR w takim stopniu skupia się na tym problemie. Wymogi dotyczące poziomu generowanego hałasu nakładają na użytkowników ograniczenia w zakresie montażu pomp ciepła. Ograniczenie to mierzone jest odległością urządzenia od granicy działki. Wysoki poziom generowanego hałasu (np. 60 decybeli dB(A)) sprawia ,iż  pompa ciepła może być zamontowana w odległości 10 metrów od granicy działki( współczynnik kierunkowy Q4) . Wybór oferty  CALOR AIR oznacza w praktyce możliwość montażu pompy ciepła tuż przy granicy działki ,nawet w gęstej zabudowie domów bliźniaczych lub szeregowych. Dla współczynnika kierunkowego Q2 i Q4 minimalna odległość montażu wynosi 2 metry a dla współczynnika kierunkowego Q8 4 metry
tabela 4.1 źródło PORT PC